AAU logo

Skolen for Statskundskab

Studienævn for Digitalisering

Studienævnet dækker bacheloruddannelsen i Innovation & Digitalisering og kandidatuddannelsen cand.it. i it-ledelse.

Formand lektor Sabine Madsen, Institut for Statskundskab

Næstformand, studerende Fie Amalie Søndergaard, Bachelor i Innovation & Digitalisering

Sekretær Maja Sønderby Neve, Skolen for Statskundskab


Øvrige Medlemmer

Professor (MSO) Jeppe Agger Nielsen, Institut for Statskundskab

Lektor Laust K. Høgedahl, Institut for Statskundskab

Studerende Kristian Nysom Lassen, Bachelor i Innovation & Digitalisering

Studievejleder for uddannelserne på Institut for Statskundskab (observatør)

Suppleant Anders Widtfeldt Meged, Bachelor i Innovation & Digitalisering