AAU logo

Skolen for Statskundskab

Studienævn for Digitalisering

Studienævnet dækker bacheloruddannelsen i Innovation & Digitalisering og kandidatuddannelsen cand.it. i it-ledelse.

Formand lektor Sabine Madsen, Institut for Statskundskab

Næstformand, studerende Fie Amalie Søndergaard, Bachelor i Innovation & Digitalisering

Sekretær Maja Sønderby Neve, Skolen for Statskundskab


Øvrige Medlemmer

Professor (MSO) Jeppe Agger Nielsen, Institut for Statskundskab

Lektor Laust K. Høgedahl, Institut for Statskundskab

Studerende Kristian Nysom Lassen, Bachelor i Innovation & Digitalisering

Studievejleder for uddannelserne på Institut for Statskundskab (observatør)

Suppleant Anders Widtfeldt Meged, Bachelor i Innovation & Digitalisering

 

Studienævnsmøder og -referater 2019

Dato Dagsorden Referat
07. januar 07.01.2019 07.01.2019
28. januar 28.01.2019 28.01.2019
25. februar AFLYST  
25. marts    
29. april    
27. maj    
24. juni    
26. august    
30. september    
28. oktober    
25. november    
16. december